kwarta

Słownik języka polskiego PWN*

kwarta
1. «odległość między dwoma dźwiękami równa pięciu lub sześciu półtonom»
2. «w szermierce: pozycja obronna, osłaniająca prawą górną część pola trafienia»
3. «dawna miara objętości ciał płynnych i sypkich, równa czwartej części garnca»
4. «blaszane naczynie o pojemności jednego litra»
5. «podatek ustanowiony przez Zygmunta Augusta w połowie XVI w., wynoszący czwartą część dochodu z dóbr królewskich»
6. «stałe wojsko zaciężne w dawnej Polsce, utrzymywane z tego podatku»
7. «średniowieczna moneta polska»
8. «w zawodowej koszykówce amerykańskiej: każda z czterech części meczu»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego