monitoring

Słownik języka polskiego PWN*

monitoring
1. «stała obserwacja i kontrola jakichś procesów lub zjawisk»
2. «stały nadzór nad jakimś obiektem chronionym»

• monitoringowy • monitorować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego