odbić się

Słownik języka polskiego PWN*

odbić sięodbijać się
1. «uderzywszy o coś, o kogoś, odskoczyć lub zmienić kierunek swego ruchu»
2. «zostać odbitym w lustrze lub w innej gładkiej powierzchni»
3. «zostać odciśniętym na czymś»
4. «oderwać się skokiem od ziemi»
5. odbijać się «wyróżniać się czymś od otoczenia»
6. «uzewnętrznić się gdzieś»
7. «wywrzeć na coś wpływ, zwykle niekorzystny»
8. «oddalić się od kogoś lub od czegoś»
9. «o tekście, rysunku: zostać skopiowanym za pomocą specjalnych urządzeń»
10. «o dźwięku, świetle itp.: zmienić kierunek ruchu, natrafiwszy na nieprzepuszczalną przeszkodę»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego