oligarchia magnacka, możnowładcza

Słownik języka polskiego PWN*

oligarchia magnacka, możnowładcza
1. «grupa rodów możnowładczych sprawująca rządy w państwie»
2. «w dawnej Polsce: okres przewagi politycznej magnatów»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego