paklon

Słownik języka polskiego PWN*

paklon «gatunek klonu»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…150-170 lat tworzą: sosny, dęby, graby, jesiony, jawory, klony, paklony, wiązy pospolite i górskie, brzozy, osiki, lipy drobnolistne, olchy czarne…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego