pan

Słownik języka polskiego PWN*

pan
1. «mężczyzna»
2. «oficjalna forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny lub w rozmowie o nim»
3. «ten, kto ma władzę nad kimś lub nad czymś»
4. «bogacz; dawniej też: właściciel majątku ziemskiego»
5. «mężczyzna stojący na czele domu, rodziny, gospodarstwa»
6. daw. «pracodawca w stosunku do służby»
7. Pan «Bóg»
8. pot. «nauczyciel»
9. «właściciel zwierzęcia domowego, zwłaszcza psa»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jutro o świcie.
Mój dobry Gregorius nie chciał mącić samotności
pana adiunkta, ale uprosiłam i pojechał.
Pan zaś przyjechał wprost na…

 

…i tu musiał zawsze wtrącić się Stary:
– Budujemy mosty dla
pana starosty... – a Byk w tym miejscu powtarzał:
– Dla takich buców…

 

…i natychmiast zwrócił się do asystenta pełniącego z nim służbę:
Panie Jasiu, niech pan odczyta nazwę statku i zamelduje kapitanowi.
Jaś…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego