przedstawić

Słownik języka polskiego PWN*

przedstawićprzedstawiać
1. «poznać kogoś z kimś, wymieniając jego nazwisko, imię i (lub) krótko informując o tym, kim ten ktoś jest, czym się zajmuje itp.»
2. «zaprezentować komuś kogoś, podając o nim bliższe informacje lub pokazać coś komuś, aby mógł się z tym zapoznać»
3. «dać coś komuś do obejrzenia, do akceptacji itp., podać do wiadomości»
4. «ukazać coś lub kogoś w książce, w filmie itp.»
5. przedstawiać «o jakimś utworze, dziele sztuki: pokazywać coś lub kogoś»
6. «wyobrazić sobie coś lub kogoś»
7. przedstawiać «uchodzić za kogoś, za coś, za jakiegoś lub za jakieś»
8. «zaproponować coś komuś»
9. «zagrać na scenie»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego