składać

 
Słownik języka polskiego PWN
składać
1. «zginać, załamywać coś, czyniąc to mniejszym»
2. «o dwu lub więcej rzeczach, elementach: umieszczać obok siebie lub jedno na drugim»
3. «łączyć w określoną całość jakieś elementy»
4. «umieszczać kogoś lub coś w jakimś miejscu»
5. «wręczać coś komuś»
6. «przekazywać coś w formie ustnej lub pisemnej»
7. «zestawić czcionki i justunek w wyrazy i wiersze, przygotowując tekst do druku»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego