szarpnąć się

Słownik języka polskiego PWN*

szarpnąć sięszarpać się
1. «wykonać gwałtowny ruch w celu wydostania się skądś»
2. «pociągnąć się za coś gwałtownie»
3. szarpać się «bić wzajemnie jeden drugiego»
4. szarpać się pot. «odczuwać wewnętrzną rozterkę»
5. szarpać się pot. «czynić duże wysiłki w celu osiągnięcia czegoś»
6. pot. «gwałtownie na coś zareagować»
7. pot. «zdobyć się na duży wydatek»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego