saletra

Słownik języka polskiego PWN*

saletra
1. «nawóz zawierający azot»
2. «substancja używana do konserwowania mięsa»

• saletrowy, saletrzany
saletra amonowa «nawóz, którego głównym składnikiem jest syntetyczny azotan amonu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego