wzrost

Słownik języka polskiego PWN*

wzrost
1. «wysokość człowieka lub zwierzęcia»
2. «proces polegający na wytwarzaniu przez organizm nowych komórek i powiększaniu już istniejących»
3. «podnoszenie się poziomu lub wartości czegoś»

• wzrostowy
wzrost gospodarczy «proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki»
wzrost liniowy «wzrost czegoś przebiegający równomiernie»
bariery wzrostu gospodarczego «ograniczenia wyznaczające górne tempo wzrostu dochodu narodowego»
granice wzrostu «koncepcja ekonomiczna przewidująca nieuchronny kres dotychczasowych form wzrostu gospodarczego po wyczerpaniu zasobów naturalnych Ziemi»
roślinne regulatory wzrostu «związki organiczne, które w małych ilościach pobudzają lub hamują procesy wzrostu i rozwoju rośliny»
stożek wzrostu «szczytowa część łodygi lub korzenia, zbudowana z komórek twórczych wytwarzających wszystkie komórki pierwotne rośliny»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego