takso-

 
Słownik języka polskiego PWN
takso- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z układem, szykiem, systemem, systematyką»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego