typologia

Słownik języka polskiego PWN*

typologia
1. «nauka o typach, badanie porównawcze typów w zakresie różnych nauk»
2. «podział czegoś według określonych zasad»
3. «zbiór zasad umożliwiających grupowanie poszczególnych osób, przedmiotów, zjawisk itp. według określonych typów»

• typologiczny • typologicznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego