ubogi  I

Słownik języka polskiego PWN*

ubogi I
2. «zaopatrzony w coś lub występujący w małej ilości»

• ubogo • ubożuchny • ubożuchno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego