uzasadnienie

 
Słownik języka polskiego PWN
uzasadnienie «zbiór argumentów, motywów, dowodów itp. uzasadniających czyjeś działanie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego