uzasadnienie

Słownik języka polskiego PWN*

uzasadnienie «zbiór argumentów, motywów, dowodów itp. uzasadniających czyjeś działanie»
uzasadnićuzasadniać «poprzeć coś dowodami, argumentami»
uzasadniony «oparty na obiektywnych racjach, podstawach»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego