uzasadnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN

uzasad•nienie; -d•nień
uzasad•nić -nię, -nią; -nij•cie

Słownik języka polskiego PWN

uzasadnienie «zbiór argumentów, motywów, dowodów itp. uzasadniających czyjeś działanie»
uzasadnićuzasadniać «poprzeć coś dowodami, argumentami»
uzasadniony «oparty na obiektywnych racjach, podstawach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

uzasadnione sformułowanie
22.02.2013
Szanowni Państwo!
Czy uzasadnione jest użycie sformułowania zabijać zwierzęta humanitarnie?
niczym nie uzasadniony akcent
21.06.2013
Szanowni Państwo,
chciałbym spytać o akcent wyrazowy w języku polskim. W mediach bardzo często słyszy się słowa biblioteka, politykiem, polityków akcentowane na trzecią sylabę od końca. Wydaje mi się, że nie jest to niczym uzasadnione. Uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości.
z poważaniem
Marcin Wiśniewski
kasator
14.11.2012
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy określenie kasator należy odnosić do osoby wnoszącej do sądu skargę kasacyjną , czy sądu, który rozpoznaje taką skargę. W orzeczeniach, zwłaszcza Sądu Najwyższego, początkowo traktowano to określenie jako synonim wnoszącego skargę kasacyjną. Obecnie chyba odstąpiono od tego poglądu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Anna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nie podniósł faktu licznych i oczywistych wad formalnych projektu: braku uzasadnienia dokumentu skierowanego przez Aleksandrę Jakubowską do sekretarza RM 5 lipca...
  • ... separatum", niezgodę na rzeczywistość.
    Jednak identyczny werdykt, z identycznym niemal
    uzasadnieniem (działalność charytatywna i patronowanie programom zdrowotnym), wydaje się już przesadą...
  • ... dziejów katolicyzm był dosyć powszechnie, choć w sposób nie całkiem uzasadniony, uznawany za wskaźnik polskiej przynależności narodowej, zwłaszcza gdy chodziło o...

Encyklopedia PWN

prawo część wyroku zawierająca motywy wydanego rozstrzygnięcia.
norma określająca czas niezbędny do wykonania danej operacji w warunkach zgodnych z zasadami prawidłowej organizacji pracy, przez pracownika o odpowiednich kwalifikacjach, przy zastosowaniu technicznie i ekonomicznie właściwych urządzeń, narzędzi i metod pracy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego