świadczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

świad•czyć -d•czę, -d•czą; -dcz•cie
świad•czenie; -czeń

Słownik języka polskiego PWN

świadczyć
1. «być potwierdzeniem czegoś»
2. «informować o czymś, czego było się świadkiem»
3. «okazywać coś komuś»
4. «występować w charakterze świadka»
5. «robić coś dla kogoś»
6.  «przekazywać pieniądze na coś»
świadczyć się daw. «powoływać się na kogoś lub na coś»
świadczenie
1. «obowiązek wykonania lub przekazania czegoś na czyjąś rzecz; też: to, co jest z tytułu takich zobowiązań wykonywane lub przekazywane»
2. «w prawie cywilnym: zachowanie się dłużnika przewidziane treścią zobowiązania»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego