Achates

Wielki słownik ortograficzny PWN

Achates (mit. gr.-rzym.) -sa, -sie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego