Atlantyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Atlan•tyk -ku, -kiem; przym.: atlantycki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego