Backspace

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Back•space (klawisz) Back•space’a, Back•space’em, o Back•spasie a. backspace

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego