CDU

Wielki słownik ortograficzny PWN*

CDU (= Christlich-Demokratische Union – partia w Niemczech) ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego