Dragacz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Dragacz (miejscowość) -cza; przym.: dragacki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego