Gagauzka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gagauz•ka (mieszkanka Gagauzji) -z•ce, -z•kę; -zek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego