rewizja

Wielki słownik ortograficzny PWN

rewi•zja -zji, -zję; -zji

Słownik języka polskiego PWN

rewizja
1. «ogół czynności mających na celu znalezienie i odebranie przedmiotów mogących stanowić dowód przestępstwa lub jakiegoś wykroczenia»
2. «ponowna ocena jakichś poglądów, teorii naukowych, aktów prawnych itp. poprzedzająca dokonanie w nich zmian; też: te zmiany»
3. «kontrola urzędowa jakiejś instytucji»
4. «odwołanie od orzeczeń sądu niższej instancji do sądu wyższej instancji; też: pismo do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji»
5. «ostateczna korekta tekstu przed podpisaniem do druku»

• rewizyjny
rewizja nadzwyczajna «zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w danej sprawie»
rewizja osobista «obszukanie osoby podejrzanej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czerwony Kapturek
9.05.2003
Spotkałem się z tłumaczeniem „Czerwony Kapturek poszła”. Czy to jest taka sama hiperpoprawność jak „SLD zrezygnowała”, jak powiedział kiedyś premier Buzek, czy może rewizja starych błędów?
odnośnie (do) czegoś
11.02.2011
Witam.
Moje pytanie dotyczy zwrotu odnośnie. Spotykam się zarówno z formą odnośnie, jak i odnośnie do i mam pytanie o poprawność tej drugiej wersji. W moim odczuciu jest to pewnego rodzaju powtórzenie, gdyż samo odnośnie zawiera w sobie zwrot odnoszący się DO czegoś. Ponieważ nie umiem znaleźć w słownikach jednoznacznej odpowiedzi językoznawców, tą drogą proszę o opinię.
Pozdrawiam
Winicjusz
zdejmij czy zdejm?
13.09.2002
Szanowny Panie Doktorze!

Pozwoli Pan, że na wstępie zacytuję tekst, którego dotyczy mój problem. Jest to instrukcja użycia pewnego gadżetu reklamowego:
„INSTRUKCJA NAKŁADANIA TATUAŻU
1. Zdejm przezroczystą folię
2. Przyłóż mocno tatuaż do suchej, czystej, odtłuszczonej skóry strona z klejem.
3. Zwilż papier wodą, odczekaj pół minuty, usuń papier, tatuaż jest gotowy.
ABY ZMYĆ TATUAŻ, UŻYJ OLIWKI

Pytanie moje jest następujące: czy błędem jest użycie w przytoczonej instrukcji słowa zdejm, czy raczej powinno byc uzyte słowo zdejmij, oraz czy zamiana tych słów może być uważana za błąd ortograficzny? Muszę również dodać, że nie zmienia to charakteru, wartości użytkowych i atrakcyjności ww. gadżetu reklamowego, gdyż instrukcja jest niszczona w czasie aplikacji. Dodam też, że powierzchnia, na której znajduje się instrukcja, jest bardzo mała (4x4 cm)

Z poważaniem
Maciej Wysocki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wówczas na skazania w tzw. trybie doraźnym (tj. bez prawa rewizji wyroku), ale i "orzekane w tych sprawach kary były zbyt...
  • ... Z naszego przedziału nikogo nie zabrano, ale gdy po długiej rewizji pociąg wreszcie ruszył, widziałam grupę mężczyzn otoczoną wiankiem policji, popychanych...
  • ... odzyskać swoją niezależność, prawo do artystycznego eksperymentu, do krytyki i rewizji naszych rodzimych mitów historycznych czy stereotypów wyobraźni. W rewolcie owej...

Encyklopedia PWN

rewizja
[łac.],
metodol. poddanie krytyce obowiązujących dotychczas założeń, istniejącego stanu rzeczy; ponowne zbadanie, rozpatrzenie (teorii, aktualnego stanu nauki, poglądów itp.) w celu wniesienia zmian i uzupełnień.
rewizja
[łac.],
potoczna nazwa przeszukania, czyli stosowanej w postępowaniu karnym czynności zmierzającej do znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
zaskarżenie do Sądu Najwyższego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie sądowe w danej sprawie;
zwykły środek odwoławczy zmierzający do zmiany lub uchylenia nieprawomocnego wyroku sądu przez sąd wyższej instancji;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!