Gallowie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gal•lowie (kapłani Kybele i Attisa) -l•lów
Gall: Iwo Gall, Iwona Gal•la, o Iwonie Gal•lu
Gall Anonim Gal•la Anonima, o Gal•lu Anonimie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego