ICFTU

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ICFTU (= International Confederation of Free Trade Unions – Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych) ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego