Jackowska

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jac•kow•ska: Olga Jac•kow•ska, Jac•kow•skiej, Jac•kow•ską
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego