Janowiec Wielkopolski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Janowiec Wiel•ko•pol•ski Janow•ca Wiel•ko•pol•skiego, Janow•cu Wiel•ko•pol•skim; przym.: janowiecki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego