Kraków

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kraków -kowa, -kowie; przym.: krakowski
Kraków-Płaszów Krakowa-Płaszowa, Krakowie-Płaszowie
Krak (legendarny założyciel Krakowa) -ka, -kiem a. Krakus
Uniwer•sytet Ekonomicz•ny w Krakowie Uniwer•sytetu Ekonomicz•nego w Krakowie (skrót: UEK)
Uniwer•sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwer•sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (skrót: UPJPII)

Porady językowe

Kraków-Łagiewniki
12.12.2005
Dzień dobry!
Chciałbym zapytać o poprawną wersję zapisu nazwy dzielnicy miasta: Kraków-Łagiewniki. W piśmiennictwie można spotykać się z różnymi odmianami (razem, osobno lub bez myślnika), np. Kraków - Łagiewniki, Kraków Łagiewniki.
Dziękuję,
Ryszard Paluch
Kraków i Wrocław
21.05.2007
Proszę o podanie odmiany przez przypadki nazw Wrocław i Kraków. Chodzi mi o celownik.
Dziękuję.
Jak włącza Kraków?
18.12.2018
Piszę w sprawie „włanczania”. Ostatnio wdałam się w dyskusję z kolegą z Krakowa, który użył formy „włańczać”. Zwróciłam mu uwagę, że powinno się używać formy włączać. Ten jednak zaczął bronić się tym, że ta niepoprawna forma jest regionalizmem krakowskim i ma pełne prawo tak właśnie mówić. Szczerze przyznam, że coś mu w to nie wierzę. Stąd moje pytanie, czy „włanczać” może być regionalizmem czy tłumaczenia te można brać na poważnie? 

Z wyrazami szacunku
Ewa

Ciekawostki

Dlaczego Kraków to Kraków?
Różne są opinie na temat pochodzenia tej nazwy. Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego (Wiedza Powszechna, Warszawa 1989) wywodzi ją od kraka, czyli kruka.
Słowo Kraków piszemy wielką literą.
Odmienia się w zasadzie regularnie:
Dokąd jedziesz? Do Krakowa. Które miasto w Polsce chciałbyś odwiedzić? Kraków.
Mówimy „Nie od razu Kraków zbudowano”, mając na myśli to, że do osiągnięcia celu potrzeba czasu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... z nru 103. "Dziennika Polskiego":
  KOMUNIA w restauracji w centrum
  Krakowa, wolne terminy...
  Ciekawe, dotychczas te ceremonie odbywały się w kościołach...
 • ... się przyczyną utworzenia w 1991 roku Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie. - w ten sposób przedstawiają PSB jej założyciele.
  W uczelni kształci...
 • ... XV i XVI w. Od 1951 Instytut Zootechniki PAN w Krakowie. 4 sale bogato zdobione neorenesansowymi sztukateriami i malowidłami. Najbardziej reprezentacyjne...

Encyklopedia PWN

miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
wąwóz skalny w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, wcięty w podnóża Ciemniaka, między grzbietami Żaru (1560 m) oraz Saturna (1391 m) i Wysokiej Turni (1643 m);
archeol. rozległy kompleks pradziejowego, starożytnego i średniowiecznego osadnictwa (ok. 100 km2), rozpoznany w czasie wykopalisk w okresie budowy Huty im. Lenina (obecnie Huty im. Sendzimira) i przyległej dzielnicy mieszkaniowej, położony na lewym brzegu Wisły, we wschodniej części Krakowa na gruntach kilkunastu wsi, z których kilka (m.in. Bieńczyce, Krzesławice) już nie istnieje;
Wolne Miasto Kraków, Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg, pot. Rzeczpospolita Krakowska,
niesuwerenne państwo utworzone V 1815 na kongresie wiedeńskim;
legendarny założyciel Krakowa, także jego eponim;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego