Labiche

Wielki słownik ortograficzny PWN

Labiche: Eugène Labiche, Eugène’a Labiche’a (a. Labiche), z Eugène’em Labiche’em (a. Labiche), o Eugènie Labiche’u (a. Labiche) ,

Encyklopedia PWN

Labiche
[labịsz]
Eugène, ur. 5 V 1815, Paryż, zm. 13 I 1888, tamże,
dramatopisarz francuski;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego