Lb

Wielki słownik ortograficzny PWN

Lb (= Księga Liczb)
lb (= libra)

Słownik języka polskiego PWN

lb «symbol jednostki masy funt»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego