Palladio

Wielki słownik ortograficzny PWN

Pal•ladio: An•drea Pal•ladio, An•drei Pal•ladia, An•dreę Pal•ladia, o An•drei Pal•ladiu

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego