Picasso

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Picas•so: Pablo Picas•so, Pabla Picas•sa, o Pablu Picas•sie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego