Pokolenie

Słownik języka polskiego PWN*

pokolenie
1. «grupa ludzi (także zwierząt lub roślin) będących mniej więcej w tym samym wieku»
2. «ogół ludzi ukształtowanych przez podobne lub te same przeżycia, doświadczenia itp.»
3. «okres równy długości życia ludzi urodzonych w podobnym czasie»
4. «członkowie jakiejś rodziny, będący w podobnym wieku i zajmujący w niej taką samą pozycję»

• pokoleniowy
przemiana pokoleń «następowanie po sobie w cyklu rozwojowym jakiegoś gatunku dwóch lub kilku pokoleń różniących się wyglądem, budową anatomiczną, sposobem rozmnażania»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego