Rd

Wielki słownik ortograficzny PWN

rd (= rezerford a. ruterford)

Słownik języka polskiego PWN

Rd «symbol jednostki aktywności ciała promieniotwórczego rezerford»
rd «symbol jednostki dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego rad»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego