Stary Brus

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Stary Brus (miejscowość) Starego Brusa, Starym Brusie; przym.: starobruski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego