VAT-owski

Wielki słownik ortograficzny PWN

VAT-ow•ski; -scy a. vatowski

Słownik języka polskiego PWN

VAT «podatek od towarów i usług, doliczany do ich ceny»
• VAT-owski, vatowski

Porady językowe

owatować
14.04.2006
Istnieje zgrabny czasownik oznaczający 'obłożyć podatkiem VAT'. Ale jak go zapisywać: ovatować czy owatować (tu niefortunna homonimia)? Ze względu na komunikatywność narzuca się też postać oVATować (oVAT-ować?) – trochę na bakier z ortografią, ale przecież dawniej iPod, CorelDRAW czy InterCity też były nie do pomyślenia...
Pozdrawiam
Michał Gniazdowski – Warszawa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego