Voltaire

Wielki słownik ortograficzny PWN

Vol•taire Vol•taire’a, z Vol•taire’em, o Vol•tairze , , a. Wolter

Porady językowe

Spolszczanie obcych nazwisk
18.11.2015
Mam pytanie czysto hipotetyczne. Czy jest możliwe w przyszłości (a może już teraz?) spolszczanie nazwisk z języków pisanych łacinką. Do pytania natchnęło mnie znalezione na azerskiej stronie Wikipedii nazwisko francuskiego pisarza Michela Houellbecqua, które to w wersji azerskiej brzmi po prostu: Mişel Uelbek (cóż za „oszczędność” liter).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... chroni ją przed upadkiem. Już nie wiem, czy powiedział to Voltaire, czy inny mądrala. W każdym razie ta maksyma jest stuprocentowo...
  • ... w dziwnym pomieszaniu i zamgleniu. Moliere staje się współczesnym Napoleona, Voltaire Lenina. Również wydarzenia ostatnich dekad o znaczeniu tak zasadniczym, że...
  • ... by-te! - starali się ich przekrzyczeć zwolennicy cząstki przyrody, zwanej Voltaire'em.

    - Kawalerowie i dziewice - powiedział Mmaa. - Proszę o ciszę. To prawda...

Encyklopedia PWN

Voltaire
[woltẹ:r],
Wolter Wymowa, właśc. François-Marie Arouet Wymowa, ur. 21 XI 1694, Paryż, zm. 30 V 1778, tamże,
francuski pisarz, filozof, historyk, publicysta; jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Europie.
Cabaret Voltaire
[kabarẹ woltẹ:r],
kabaret lit.-artyst., działający w Zurychu 1916–19, skupiający artystów emigrantów, inicjatorów dadaizmu; znany jako miejsce, w którym powstał program nowego ruchu artyst.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego