abonamentowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

abonament «opłacone prawo do korzystania z jakichś usług; też: dowód uiszczenia takiej opłaty»
• abonamentowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... składa się natomiast z czterech elementów: ceny paliwa gazowego, opłaty abonamentowej, opłaty przesyłowej stałej i zmiennej. Pierwsza grupa klientów, określana przez...
  • ... i produktami oraz jeszcze lepszą obsługą naszych klientów, zarówno tych abonamentowych, jak i klientów oferty POP.

    Idea osiągnęła w 2002 roku...
  • ... miejsca zainstalowania urządzenia abonenckiego od Abonenta nie pobiera się opłat abonamentowych, od chwili zaprzestania świadczenia usług telefonicznych przez TP S.A...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego