absolutoryjny

Słownik języka polskiego PWN*

absolutorium
1. «akt organu przedstawicielskiego uznający na podstawie sprawozdania prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego»
2. «ukończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu»

• absolutoryjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego