absolutorium

 
Słownik języka polskiego PWN
absolutorium
1. «akt organu przedstawicielskiego uznający na podstawie sprawozdania prawidłowość działalności finansowej organu wykonawczego»
2. «ukończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu»

• absolutoryjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego