absurdalizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ab•surdaliza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

absurdalizacja «czynienie absurdalnym»
• absurdalizować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego