agro-

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Agra Agrze, Agrę; przym.: agryjski

Słownik języka polskiego PWN*

agro- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek z rolą lub rolnictwem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego