aleatoryczny

Słownik języka polskiego PWN*

aleatoryzm
1. «typ konstrukcji dzieła muzycznego dopuszczający przypadek w trakcie komponowania, a także pewną dowolność w sposobie wykonania»
2. «uwzględnienie i usankcjonowanie przypadku w procesie twórczym»

• aleatoryczny • aleatorycznie • aleatorysta

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego