antropocentryzm

Słownik języka polskiego PWN*

antropocentryzm
1. «pogląd, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze względu na niego»
2. «interpretacja świata wyłącznie z punktu widzenia doświadczenia ludzkiego»

• antropocentryczny • antropocentrycznie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego