antropocentryzm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

an•tropo•cen•tryzm -zmu, -zmie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ekonomiczne służą także weryfikacji i podejmowaniu decyzji projektowych. Przestrzeganie zasady antropocentryzmu wymaga także przeprowadzenia badań ergonomicznych. Uwzględnienie środowiska naturalnego może uzasadniać…

 

…odwołując się nawet do ingerencji kosmitów. Niektóre wyjaśnienia nosiły piętno antropocentryzmu – sugerowano, że to nasi przodkowie, niepozorne ssaki mezozoiczne, pokonali gadzie…

 

…w nim duchowego ojca oświeconego absolutyzmu i nieoświeconego anarchizmu, ojca antropocentryzmu, nawet ateizmu. Zapominano jednak bardzo często o tym, że dla…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego