atonalny

Słownik języka polskiego PWN*

atonalny «o utworze muzycznym: polegający na braku zależności pomiędzy poszczególnymi dźwiękami wskutek nieistnienia centrum tonalnego»
• atonalność
muzyka atonalna «muzyka rezygnująca z centrum tonalnego i wzajemnego związku akordów»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego