atrybut

Słownik języka polskiego PWN*

atrybut
1. «cecha jakiejś rzeczy, osoby lub zjawiska wyróżniająca je spośród innych»
2. «przedmiot o charakterze symbolicznym, ściśle związany z życiem lub działalnością jakiejś postaci»
3. filoz. «podstawowa cecha przedmiotu, bez której nie mógłby on istnieć lub byłby nie do pomyślenia»
4. «część zdania określająca rzeczownik»

• atrybutywny
atrybut pliku inform. «informacja określająca cechy danego pliku»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego