autochtonka

Słownik języka polskiego PWN*

autochton
1. «rdzenny mieszkaniec danego obszaru»
2. «masy skalne, które podczas ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy przemieszczeniu»

• autochtoński, autochtoniczny • autochtonka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego