autokefaliczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pol•ski Auto•kefalicz•ny Kościół Prawo•sław•ny Pol•skiego Auto•kefalicz•nego Kościoła Prawo•sław•nego, Pol•skim Auto•kefalicz•nym Kościele Prawo•sław•nym

Słownik języka polskiego PWN*

autokefalia «niezależność Kościoła prawosławnego w danym kraju od zwierzchnictwa zagranicznych władz duchownych»
• autokefaliczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego